Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2019, 21:00


Ο Θωμάς θα έιναι μαζί μας για μια ακόμα “ΒΡΑΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ” της Βυζαντινής Γωνιάς και για να υπογράψει το βιβλίο του